Wstęp

Wbrew powszechnemu mniemaniu początki przemysłu w Krakowie to nie lata powojenne i budowa kombinatu im Lenina, ale wiek XIX. Właśnie wtedy rozpoczynali od małych przedsiębiorstw Zieleniewski, Piasecki czy Peterseim.

O rozwój przemysłu dbano zarówno w czasach II Rzeczpospolitej jak i PRL-u. Jednak wystarczyło kilkanaście ostatnich lat aby ten dorobek praktycznie przestał istnieć. Zmiany te zachodzą w całym kraju - stajemy się społeczeństwem postindustrialnym, w którym nie wytwarza się przedmiotów, ale wytwarza i przetwarza informację.

Dziś na miejscu dawnych fabryk i magazynów powstają centra handlowe i zamknięte osiedla mieszkaniowe. Zamiast linii kolejowych i bocznic mamy drogi szybkiego ruchu i parkingi. Ale śladów dawnej, przemysłowej przeszłości jest jeszcze sporo - choć znikają w zastraszającym tempie.

Dlatego warto o nich przypomnieć. Sfotografować i opisać to co jeszcze zostało...
Bo za chwilę i to może przestać istnieć !

Fabryka Peterseima - ul Żółkiewskiego 17 - początek XX w.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz