Bibliografia

Wybrane materiały źródłowe - publikacje drukowane:

KL - Komunikacja lotnicza

Stanisław Faecher, Stanisław Peters "20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej 1918-1939", Kraków 1939
Krzysztof Wielgus "Rakowice-Czyżyny. Lotnisko Krakowa",  Kraków 2002
Remigiusz Kasprzycki "Rakowice-Czyżyny w latach 1921-1955. Krakowskie lotnisko w służbie wojskowej i cywilnej", Kraków 2010

KT - Komunikacja tramwajowa 

Tadeusz Polaczek-Kornecki "Zarys monografji komunikacji wewnętrznej miasta Krakowa", Kraków 1930
Adam Zyzman "120 lat Komunikacji Miejskiej w Krakowie", Kraków 1995
Jacek Kołodziej "Krakowskie tramwaje", Eurosprinter 2010

KK - Komunikacja kolejowa  

Ludwik Wierzbicki "Rozwój sieci kolei żelaznych w Galicyi od roku 1847 włącznie do roku 1890", Lwów 1907
Józef Skwarczyński "Rozwój sieci kolejowej pod zaborem austriackim", Inżynier kolejowy nr.8-9/1926
W. Mozer "Krótki rys historyczny rozwoju lokomotyw (Od Stephensona do czasów obecnych)", Przegląd Techniczny Nr 3/1926
Stanisław Faecher, Stanisław Peters "20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej 1918-1939", Kraków 1939
Juliusz Demel "Początki kolei żelaznej w Krakowie", Kraków 1954
Wiesław Rynkiewicz "Kolej w obsłudze aglomeracji krakowskiej", Eksploatacja kolei nr 6/1980
Waldemar Komorowski "Pierwszy krakowski dworzec kolejowy (W stopięćdziesiątą rocznicę budowy)", Rocznik Krakowski LX, 1994
Waldemar Komorowski "Stacja kolejowa Kraków Główny Osobowy", Rocznik Krakowski LXII, 1997
Roman Garbacik "Historia kolei Kraków-Kocmyrzów", Kraków 1997
Leszek Mazan "150 lat dróg żelaznych w Galicji 1847-1997", Warszawa 1997
Marek Ćwikła "Historia krakowskiego węzła kolejowego", Świat kolei nr 6/1997
Krzysztof Zintel "Lokomotywy parowe Kolei Krakowsko-Górnośląskiej", Świat kolei nr 5/1998
Marek Ćwikła "Historia krakowskiego węzła kolejowego (2)", Świat kolei nr 6/1999
Maciej Panasewicz "Kolej lokalna Kraków-Kocmyrzów", Świat kolei nr 9/2000
Paweł Terczyński "Palcem do solniczki?", Świat kolei nr 7/2001
Dominik Lulewicz "Modernizacja krakowskiego węzła kolejowego w latach 1939 – 1945", Świat kolei nr 6/2010
Dominik Lulewicz "Stacja kolejowa Kraków Wisła – w stulecie budowy", Świat kolei nr 10/2010
Waldemar Komorowski "Koleje Prawobrzeżnego Krakowa", Rocznik Krakowski LXVII, 2001
Marta Rymar "Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910, Warszawa 2009
Dominik Lulewicz "Niedoceniane zabytki Krakowa – „nieznany” Kraków Główny Osobowy"
    - rozdział z pracy zbiorowej "Znaczenie kolei dla dziejów Polski", Rybnik 2012
Adam Dylewski "Historia kolei w Polsce", Kluki 2014
Dominik Lulewicz "Dwa miasta, dwa brzegi. O kolei i mostach w Podgórzu", Katalog wystawy Podgórze 2015
Roman Garbacik "Dzieje kolei kocmyrzowskiej 1899-2010"

MO - Mosty

Stanisław Pawłowski "Niektóre kanały spławne za ziemiach polskich", Lwów 1911
Roman Ingarden "Myśl żeglugowa w Polsce", Kraków 1921
Stanisław Faecher, Stanisław Peters "20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej 1918-1939", Kraków 1939
Jan W. Gan "Z dziejów żeglugi śródlądowej w Polsce", Warszawa 1978
Jacek Brdulak Krzysztof Fronczak "Kaskada Wisły", Młody Technik nr 5/1979
z.a.p.r. Antoni Arkuszewski "Monografia dróg wodnych śródlądowych w Polsce", Warszawa 1985
Beata Krzaczyńska, Waldemar Brzoskwinia "Mosty Krakowa do 1945 roku", Katalog wystawy Kraków 2002
Michał Rożek "Mosty Krakowa", Kraków 2002
Jan Kulczyk, Jan Winter "Śródlądowy transport wodny", Wrocław 2003
z.a.p.r. Zdzisław Mikulski "Wkład Polaków w rozwój hydrologii i inżynierii wodnej", Warszawa 2008
Dominik Lulewicz "Dwa miasta, dwa brzegi. O kolei i mostach w Podgórzu", Katalog wystawy Podgórze 2015

Przemysł ogólnie 

Bronisław Kortus "Kraków przemysłowy" Kraków 1969
Emil Luchter Stanisław Chomatkowski "Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL", Kraków 1975
Ryszard Kotewicz "Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939", Kraków 1981
Jacek Purchla "Jak powstał nowoczesny Kraków", Kraków 1990
Anna Paciorek "Uruchomienie i  upaństwowienie przemysłu Krakowa oraz jego przeobrażenia w latach 1945-1949", Kraków 1991
Jerzy Duda, Olga Dyba, Stanisław Pochwała "Dawne zakłady rzemieślnicze i przemysłowe Krakowa", Kraków 2000
Witold Kieżun "Patologia transformacji" 2012
Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski "Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce (1946–2012)", Warszawa 2013
Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski "Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji", Warszawa 2015

EL - Przemysł elektrotechniczny

Stanisław Faecher, Stanisław Peters "20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej 1918-1939", Kraków 1939
Jadwiga Trusz "Aparaty telefoniczne" WKŁ 1966
"Historia Elektryki Polskiej" - Tom IV. Przemysł i instalacje elektryczne, SEP 1972
Stanisław Nowakowski "Krakowskie Zakłady Elektroniczne UNITRA Telpod", Kraków 1975
"Krakowskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELOS mają już 25 LAT" Zjednoczenie TELKOM 1980
"Biuletyn MERA - Numery 10/73, 2/80, 8/86, 10/86, 10/87
Roland Wacławek "Mikrokomputery pod WAWELEM", Młody Technik nr 9/1986
"Monografia MERA-KFAP 1976-1989", Kraków 1989
Tomasz Rachwał "Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych TELPOD w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym", Kraków 2001
Jan Grobicki "Polski przemysł kablowy", Bydgoszcz 2007

WO - Wodociągi

Robert Wierzbicki "Wodociągi Krakowa", Kraków 2011
Bronisława Średniawa "Dzieje Krakowskich Wodociągów", Młody Technik 11/2011

Bronisława Średniawa "Co w Krakowie płynie z kranów?", Młody Technik 12/2011

EN - Przemysł energetyczny

Walter Jewold "Dzieje elektryczności", Warszawa 1904
pr. zb. "Sto lat gazowni krakowskiej", Kraków 1956
pr. zb. "75 lat krakowskiej energetyki", Kraków 1980
pr. zb. "Historia polskiego przemysłu naftowego", Brzozów - Kraków 1994
pr. zb. "100-lecie energetyki w Krakowie", Kraków 2004
pr. zb. "Energetyka krakowska 1905-2005", Kraków 2005

Grzegorz Mleczko "150-lat gazowni krakowskiej", Kraków 2006

Zbiory ilustracji

Wanda Mossakowska, Anna Zeńczak "Kraków na starej fotografii", Kraków 1984
Ignacy Krieger "Fotografie dawnego Krakowa", Kraków 1989
Barbara Zbroja, Konrad Myślik "Nieznany portret Krakowa", Kraków 2010
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz